Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-04-16 09:51:05"
Zmiana trybu sk�adania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na rok 2020!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zamkniętym do odwołania Punktem Informacyjnym Urzędu powiadamiamy, żce zostaje zmieniony tryb składania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na rok 2020.

Zostają zachowane terminy składania ofert tj.:

  • do 24 kwietnia 2020 r.;
  • do 4 września 2020 r.

Oferty należcy przesłać w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email: [email protected] lub za pośrednictwem poczty do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Decydować będzie data stempla pocztowego.