Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-04-16 09:49:34"
Zmiana trybu skadania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na rok 2020!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zamkniętym do odwołania Punktem Informacyjnym Urzędu powiadamiamy, żce zostaje zmieniony tryb składania ofert w Otwartym Konkursie Ofert na rok 2020.

Zostają zachowane terminy składania ofert tj.:

Oferty należcy przesłać w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email: info@kombatanci.gov.pl lub za pośrednictwem poczty do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Decydować będzie data stempla pocztowego.