Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-04-08 11:08:37"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na finansowanie lub dofinansowanie koszt�w zada� opieku�czych wykonywanych na rzecz �rodowiska kombatanckiego (termin sk�adania ofert do 27 marca 2020 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1.

Fundacja Przyjażani Polsko-Izraelskiej

Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu (pażadziernik)

5 250,00 zł

2.

Polski Czerwony Krzyżc

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

87 900,00 zł