Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-03-17 22:02:00"
Lista podmiot�w, kt�re zosta�y rozpatrzone pozytywnie w wyniku rozstrzygni�cia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok (termin sk�adania ofert do 31 stycznia 2020 roku)

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" im. kpt. Franciszka Macha

Wyprawa Pamięci - 75. rocznica Oswobodzenia Kobiecego Obozu Koncentracyjnego w Holiszowie

10 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie "Kobiety dla Kielc"

Międzypokoleniowy rajd szlakiem walk gen. Mariana Langiewicza oraz płk. Jana Piwnika ps. Ponury

2 000,00 zł

3.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Inscenizacja wydarzeń grudniowych przy historycznym przystanku Gdynia Stocznia

30 000,00 zł

4.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Uroczystość wręczenia odznaczeń "Bohaterom Sierpnia '80" w Gdyni

15 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie "Prawy Brzeg"

"Siła Miłości"- Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbru00fcck

15 000,00 zł

6.

Koło 10 Pułku Strzelców Konnych

Organizacja u015awięta Pułkowego 10 Pułku Strzelców Konnych w u0141ańcucie

3 000,00 zł

7.

Związek Strzelecki "Strzelec"

Organizacja 85. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie

20 000,00 zł

8.

Fundacja im. Janusza Kurtyki

Rajd u015aladami I Dywizji Pancernej gen. Maczka

10 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Rocznica Operacji Ostra Brama

20 000,00 zł

10.

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Uroczystość patriotyczno-religijna na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy w dniu 14 czerwca 2020 roku

10 000,00 zł

11.

Stowarzyszenie "Potulice-Historia, Terażaniejszość, Przyszłość"

75. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej

3 000,00 zł

12.

Klub Byłych Więżaniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Wyjazd byłych więżaniów i ich rodzin oraz członków klubu na
75. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen w Austrii

50 000,00 zł

13.

Stowarzyszenie Ułanów Karpackich

Obchody 80. rocznicy powstania Pułku Ułanów Karpackich

3 000,00 zł

14.

Koło Koleżceńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

u015awięto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku w stulecie jego powstania

8 000,00 zł

15.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODu0141A"

u015awięto 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego

6 000,00 zł

16.

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

LV (40. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

40 000,00 zł

17.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Widowisko historyczne "Zrzut Cichociemnych - ZAPORA 2020"

15 000,00 zł

18.

Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem"

Organizacja 100. rocznicy bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 roku

20 000,00 zł

19.

Fundacja Zachodnia

Rekonstrukcja historyczna "Szczeciński Grudzień '70"

10 000,00 zł

20.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR"

76 ROCZNICA ROZSTRZELANIA WIu0118ż9NIu00d3W W LESIE RAPY

7 000,00 zł

21.

u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

74. rocznica odbicia więżaniów z więzienia w Zamościu przez oddział Romana Szczura ps. "URSZULA" 8 maja 1946 roku - inscenizacja historyczna

6 000,00 zł

22.

Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich żcołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i wyzwolenie Bredy

20 000,00 zł

23.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Rajd Historyczny

5 000,00 zł

24.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Konkurs o Powstaniu Warszawskim

5 000,00 zł

25.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Prymas Wyszyński a Niepodległa

5 000,00 zł

26.

Stowarzyszenie NZS 1980

"Obchody 40-lecie Niezależcnego Stowarzyszenia Studentów oraz 10-lecie Stowarzyszenia NZS 1980"

20 000,00 zł

27.

Fundacja Gazety Podlaskiej im. Profesora Tadeusza Kłopotowskiego

II Ogólnopolski przegląd Piosenki Poświęcony żbołnierzom Niezłomnym

10 000,00 zł

28.

u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Uroczystości patriotyczne obchodów 76. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. "Podkowa"

8 000,00 zł

29.

Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych

Uczczenie Bohaterów w rocznicę "Bitwy Warszawskiej" na terenie Kresów

20 000,00 zł

30.

Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"

Zlot zabytkowych pojazdów historycznych im. ojca generała brygady Adama Studzińskiego w 76. rocznicę bitwy o Monte Cassino

8 000,00 zł

31.

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Organizacja udziału Stowarzyszenia w obchodach
75. rocznicy wyzwolenia KL Dachau, której częścią będzie uroczystość odsłonięcia tablicy inskrypcyjnej ojca Mariana żbelazka - więżania obozu KL Dachau

18 000,00 zł

32.

Stowarzyszenie Grupa Historyczna u201eZgrupowanie Radosławu201d

Konkursy historyczne w ramach 8. Rajdu Zapory

5 000,00 zł

33.

Stowarzyszenie Grupa Historyczna u201eZgrupowanie Radosławu201d

Rajd Pamięci Ofiar u201eZbrodni Katyńskieju201d

20 000,00 zł

34.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej

Organizacja Obchodów 76. rocznicy Operacji u201eOstra Bramau201d- Wilno 05-08.07.2020r.

20 000,00 zł

35.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej

Organizacja XXXV Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej w dniach 28.05.-01.06.2020

15 000,00 zł

36.

Stowarzyszenie u0141agierników żbołnierzy Armii Krajowej

Udział weteranów AK w centralnych obchodach Narodowego u015awięta Niepodległości

15 000,00 zł

37.

Stowarzyszenie u201eUłana Karpackiegou201d

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursu "Ku Wolnej Polsce" z okazji 80-tej rocznicy Powstania Brygady Strzelców Karpackich

3 000,00 zł

38.

Stowarzyszenie u201eUłana Karpackiegou201d

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursu: "Gen. Władysław Anders, Nasz Patron" w 50-tą rocznicę śmierci Generała Władysława Andersa

3 000,00 zł

39.

Stowarzyszenie u201eUłana Karpackiegou201d

u201eJózef Piłsudski - żbołnierz, Polityk, Mążc Stanuu201d w 85-tą rocznicę śmierci Marszałka Polski. Obchody u015awięta Niepodległości.

7 000,00 zł

40.

Stowarzyszenie u201eUłana Karpackiegou201d

5. rocznica nadania im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie. 80. rocznica powstania Pułku Ułanów Karpackich

7 000,00 zł

41.

Związek Harcerstwa Polskiego u2013 Chorągiew Wielkopolska

Harcerskie Spotkania z Historią u201eMonte Cassino 2020u201d

30 000,00 zł

42.

Związek Harcerstwa Polskiego u2013 Chorągiew Wielkopolska

Harcerskie Spotkania z Historią u201eZadwórze 2020u201d

20 000,00 zł

43.

Stowarzyszenie Eko-Spol

Koncert Niepodległości w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

15 000,00 zł

44.

Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa BUKu00d3WKA

Wojna Polsko- Bolszewicka 1919-1921 u2013 PAMIu0118TAMY

6 000,00 zł

45.

u201eAch Zieloneu201d Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic

"Na wzgórzach i w lasach Zielonego" rekonstrukcja wydarzeń historycznych z lat 1914-1920 roku

10 000,00 zł

46.

Stowarzyszenie WEST

u201eWrzesień u201939 u2013 koncert polskich pieśni żcołnierskich w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z okazji 75. rocznicy zakończenia II Wojny u015awiatoweju201d

20 000,00 zł

47.

Fundacja Amor Patriae

III Memoriał im. Józefa Franczaka ps. u201eLaluśu201d

8 000,00 zł

48.

Fundacja Amor Patriae

VI Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. u201eVisu201d

8 000,00 zł

49.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

III Koncert Niepodległości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w 81-rocznicę sowieckiej agresji na Polskę

15 000,00 zł

50.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

V Koncert Niepodległości "Westerplatte" inspirowany 100. rocznicą zaprzysiężcenia Polski z morzem oraz 81-rocznicę wybuchu II wojny światowej

15 000,00 zł

51.

Fundacja Armenian Foundation

Cykl konferencji pt. Bitwa pod Zadwórzem i jej ormiańscy bohaterowie

8 000,00 zł

52.

Fundacja Armenian Foundation

Warsztaty historyczne dla młodzieżcy- "Dlaczego mówimy: ormiańskie Zadwórze 1920"

15 000,00 zł

53.

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska

Harcerska wyprawa z okazji 76. rocznicy Bitwy o Monte Casino

20 000,00 zł

54.

Szwadron Kawalerii im.2 Pułku Szwoleżcerów Rokitniańskich

u015awięto 2 Pułku Szwoleżcerów Rokitniańskich

20 000,00 zł

55.

Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich żbołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino i rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa

20 000,00 zł

56.

Związek Harcerstwa Polskiego u2013 Główna Kwatera

"Mosty Pamięci - Mauthausen 2020" Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii

50 000,00 zł

57.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

KATYu0143 1940-2020. Wyjazd "W poszukiwaniu polskich guzików"- udział w uroczystościach 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

25 000,00 zł

58.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Uroczystości "Wykusowe 2020"

8 000,00 zł

59.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Wyjazd włoskimi śladami "2 Korpus Armii Polskiej" - udział w uroczystościach 76. rocznicy Bitwy o Monte Cassino

30 000,00 zł

60.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Widowisko Historyczne "Jerzyska 1944. Cichociemny Stanisław Sędziak "Warta"

15 000,00 zł

61.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

IX Konferencja u015awiętokrzyska roboczy tytuł "Solidarność - nowy początek"

7 000,00 zł

62.

Fundacja "Rajd Katyński"

"Tradycja i Historia Polski - Poznajemy i Pamiętamy! - XX Rajd Katyński"

15 000,00 zł

63.

Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi

Surkonty 2020: Pamiętajmy o bohaterach. W 76. rocznicę bitwy pod Surkontami

10 000,00 zł

64.

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP"

Udział Weteranów AK w centralnych obchodach u015awięta Wojska Polskiego

10 000,00 zł

65.

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP"

"Nóżc w plecy"- obchody 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

10 000,00 zł

66.

Fundacja Niezależcnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prymas Wyszyński jako postać kształtująca polskie społeczeństwo

5 000,00 zł

67.

Parafia Rzymskokatolicka u015awiętego Krzyżca w Warszawie Bazylika

Wystawa "Wierni Bogu i Ojczyżanie"

20 000,00 zł

68.

Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego

100-lecie 3 Pułku Szwoleżcerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego u2013 u015awięto Pułkowe

10 000,00 zł

69.

Towarzystwo Społeczno
u2013 Kulturalne żbydów w Polsce

Drogi Ku Wolności u2013 Artyści Kombatanci w Walkach o Niepodległość

10 000,00 zł

70.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu "żbołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni"

10 000,00 zł

71.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie

20 000,00 zł

72.

Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach

W hołdzie żbołnierzom Niezłomnym - "Cichy Memoriał"

10 000,00 zł

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a takżce upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Wykonanie i instalacja tablic pamięci dla 5 Bohaterów Katyńskich w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskich

4 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki

Pamięci Księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego

5 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich

Projekt, wykonanie i instalacja na terenie sanktuarium w Wąwolnicy tablicy memorialnej poświęconej kapelanom WP ofiarom zbrodni katyńskiej

6 000,00 zł