Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2020-03-16 11:43:55"
Zmiana trybu sk�adania ofert w najbli�szych otwartych konkursach ofert!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zamkniętym w dniach 12.03 u2013 31.03.2020 r. Punktem Informacyjnym Urzędu powiadamiamy, żce zostaje zmieniony tryb składania ofert w ramach:

  • otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych w 2020 roku;
  • otwartego konkursu ofert na 2020 rok na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego.

Zostaje zachowany termin składania ofert: do 27 marca 2020 r.

Oferty możcna przesłać za pośrednictwem poczty do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub w formie skanu oferty jako plik pdf na adres email: [email protected]

Decyduje data stempla pocztowego.