Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-12-05 12:54:00"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok (termin sk�adania ofert do 6 wrze�nia 2019 roku)

Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre SłowoZaduszki patriotyczne5 000,00 zł
2.Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieżcy "Na Krańcu Tęczy"Dla Niepodległej!3 000,00 zł
3.Fundacja Edukacji i PrzedsiębiorczościKonferencja: Tradycja Cichociemnych Spadochroniarzy AK5 000,00 zł
4.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze59. Centralny Zlot Młodzieżcy "Palmiry 2019"10 000,00 zł
5.Związek Harcerstwa Rzeczypospolitejżbywa historia - inscenizacja por. Kazimierz u015awirski "Tygrys" Tajna Armia Krajowa 1946-47 w u015awiebodzinie5 900,00 zł
6.Stowarzyszenie Sokole GniazdoRajd u015aladami Przeszłości Jesień 20193 000,00 zł