Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-12-05 12:53:44"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok na finansowanie lub dofinansowanie koszt�w zada� opieku�czych wykonywanych na rzecz �rodowiska kombatanckiego (termin sk�adania ofert do 29 marca 2019 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.Fundacja Przyjażani Polsko-IzraelskiejWyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu (czerwiec)4 800,00 zł
2.Fundacja Przyjażani Polsko-IzraelskiejWyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu (pażadziernik)4 800,00 zł
3.Fundacja Przyjażani Polsko-Izraelskieju015awiadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów - ofiar Holokaustu i Sprawiedliwych wśród Narodów u015awiata80 000,00 zł
4.Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więżaniów PolitycznychPomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych - dojazd do sanatorium10 000,00 zł