Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-10-22 08:37:07"
Bie��ce

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki na Zapewnienie usług zabezpieczenia multimedialnego, scenotechnicznego, scenograficznego oraz innych usług w dniach 4-5 pażadziernika 2019 r. niezbędnych do należcytego przeprowadzenia państwowej ceremonii pogrzebowej.

03.10.2019 r.

03.10.2019 r. u2013 informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia