Ułatwienia dostępu

Rejestr zmian


Artykuł z dnia: "2019-05-23 11:23:02"
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Realizacje Przedsi�wzi�� Wydawniczych w 2019 roku (termin sk�adania ofert do 29 marca 2019 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego"OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 22 kwartalnik2 500,00 zł
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego"OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 23 kwartalnik - wydanie specjalne2 500,00 zł
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego"OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 24 kwartalnik2 500,00 zł
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego"OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 25 kwartalnik2 500,00 zł
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja OwsianegoWydanie materiałów pokonferencyjnych pod tytułem "Troska o niepodległe państwo po 1918 roku"5 000,00 zł
Stowarzyszenie żbołnierzy Armii KrajowejInspektorat Miechów Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w walce - publikacja5 000,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego SłowaWystawa "II wojna światowa w pamięci opozycji demokratycznej w Polsce 1976-1989"15 000,00 zł
Instytut im. gen. Stefana "Grota" RoweckiegoWydanie publikacji pt.: "Ku prawdzie, Historycy Powstania Wielkopolskiego w pamięci następców". Część 2. Materiały z XIX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Kościan 20 III 20186 000,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego SłowaSzlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja15 000,00 zł
Wydawnictwo LTW Maria JastrzębskaWydanie książcki pt. "Tadeusz żbenczykowski-Zawadzki (1907-1997). W kraju i na emigracji" autorstwa dr Karoliny Trzeskowskiej13 000,00 zł
Wydawnictwo LTW Maria JastrzębskaWydanie książcki pt. "Więzień Magdeburski. Internowanie Józefa Piłsudskiego i dalsze losy Domku Magdeburskiego" autorstwa Mariusza Kolmasiaka6 000,00 zł
u015awiatowy Związek żbołnierzy Armii Krajowej Okręg ZamośćWydawnictwo pt." Dr Zygmunt Klukowski Dziennik lat 1944-1956"7 000,00 zł
Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia "Norbertinum"Wydanie książcki: Rosa Bailly "Listy do Polaków" (tytuł roboczy)8 000,00 zł
Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia "Norbertinum"Wydanie książcki: Waldemar Niemotko "Jarzmo minionych lat" (tytuł roboczy)4 000,00 zł
Księżcy Młyn Dom Wydawniczy Michał KolińskiWydanie książcki Miłosza Sochy "Wołyń. u015awiadkowie mówią"5 000,00 zł
Fundacja Wolne DżawiękiWydanie audiobooka pozycji książckowej "Legiony - droga do legendy. Przed wyruszeniem w pole 1906-1914" autorstwa Marka A. Koprowskiego10 000,00 zł
Fundacja Wolne DżawiękiWydanie audiobooka pozycji książckowej "Zośkowiec" autorstwa Jarosława Wróblewskiego10 000,00 zł
Stowarzyszenie "U siebie - At home"Eeeu2026 tam takiego obozu nie było - wspomnienia Genowefy Kowalczuk - byłej więżaniarki obozu przy ulicy Przemysłowej w u0141odzi10 000,00 zł
Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem"Publikacja - Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej - historia bitwy pod Komarowem 1920 roku, pamięć i tradycja3 000,00 zł
GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaWznowienie (reprint) oryginału wydanego w 1875 r. pt. "Zawsze Oni - obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów" Kajetana Suffczyńskiego, z ilustracjami Juliusza Kossaka i epigramatami Wincentego Pola5 000,00 zł
GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaWznowienie (reprint) oryginału wydawanego w latach 1888-1889 pt. "Ostatnie chwile powstania styczniowego na podstawie autentycznych żaródeł" Walerego Przyborowskiego15 000,00 zł
GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona KnechtaWznowienie (reprint) oryginału wydanego w 1909 r. (II wydanie poprawione i uzupełnione) pt. "Dzieje Polski Ilustrowane" opracowane przez Juliana Baczyńskiego5 000,00 zł
Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w u0141odziUpamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Rodziny policyjne II RP" wydanie rocznicowe z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej i 90-lecia powstania Rodziny Policyjnej6 000,00 zł
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała OczapowskiegoWydanie publikacji "Miejsca polskiej pamięci narodowej na Grodzieńszczyżanie"4 500,00 zł
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała OczapowskiegoReprint publikacji "Wspomnienia chłopa - powstańca z 1863 r."4 000,00 zł
Związek Inwalidów Wojennych RPIII tom Monografii ZIW RP - tytuł roboczy "Związek Inwalidów Wojennych RP. Biogramy i opowieści"9 500,00 zł
Fundacja Cultura MemoriaeWokół Ravensbru00fcck - reprint publikacji W. Kiedrzyńskiej z uzupełnieniami30 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin żbołnierzy WyklętychWydanie publikacji Dariusza żburka "Proces kreowania i próby odkłamywania "czarnej legendy" żbołnierzy Wyklętych Pogranicza Dolnego i Górnego u015aląska oraz Wielkopolski i Ziemi u0141ódzkiej"12 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.Publikacja książcki: Pani Chłodna (tytuł roboczy) autorstwa Artura Nadolskiego6 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.Publikacja książcki: Plan zagłady Warszawy (tytuł roboczy) autorstwa Stefana Artymowskiego15 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.Publikacja książcki: Pamięć IV. Polscy uchodżacy na Węgrzech 1939-1946 (tytuł roboczy) autorstwa Krystyny u0141ubczyk i Grzegorza u0141ubczyka10 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o.Publikacja książcki: W celi śmierci (tytuł roboczy) autorstwa Mateusza Wyrwicha5 000,00 zł
Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A.Pierwsze wydanie wspomnień Jerzego Potockiego pod roboczym tytułem "Pamiętnik"7 500,00 zł
Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A.Pierwsze wydanie książcki autorstwa Krzysztofa Heyke pod roboczym tytułem "Polskie ślady na Syberii. Cichociemni na Syberii"15 000,00 zł
Centralne Muzeum Jeńców WojennychWydanie drukiem publikacji pt. "Obrońca Warszawy. Pułkownik Julian Janowski (1886-1970)" (tytuł roboczy), autorstwa Bartosza Janczaka12 000,00 zł
Fundacja "CIVITAS CHRISTIANA"Wydanie publikacji: Martin Williams, Z Warszawy do Rzymu. Armia Polska generała Andersa na wygnaniu w dziejach drugiej wojny światowej14 500,00 zł
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów KatyńskichDruk książcki pt. Jeden w wielu. Ksiądz major Stanisław Knotek 1904-19401 500,00 zł
Stowarzyszenie "Prawy Brzeg"Siła Miłości. Twórczość Więżaniarek Obozu w Ravensbruck14 500,00 zł
Fundacja Pomorska Inicjatywa HistorycznaWydawnictwo pt. "Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto"15 000,00 zł
Fundacja Pomorska Inicjatywa HistorycznaWydawnictwo pt. "Ludzie Sierpnia 80' w Gdyni" Tom 714 500,00 zł
Fundacja Pomorska Inicjatywa HistorycznaWydawnictwo pt. "Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście" dodruk10 000,00 zł

Zakres zadania nr 2

Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadania

Kwota przyznanej

dotacji

(w zł)

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego"Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" . Wortal internetowy "Archiwum Niepodległości - KPN" Etap VI10 000,00 zł
Fundacja Ośrodka KARTAOpracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego - podchorążcego w 2. Plutonie Kompanii Sztabowej Obszaru Warszawskiego AK "Koszta"14 500,00 zł
Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP"Wędrujące muzeum: "Od katorżcnika do majora - niezwykła droga kresowian do niepodległości". Plenerowa wystawa objazdowa12 000,00 zł